Invitation til borgermøde

Forslag til Lokalplan LK 53 for Ryttergården

Skrevet den. 18. august 2017

Torsdag den 24. august kl. 19.00 i teatersalen på Kirke Hyllinge Skole
Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge.

Forslag til Lokalplan LK 53 for Ryttergården er i offentlig høring frem til 29. august 2017. Lokalplanen skal skabe mulighed for op til 60 tæt-lav boliger.

På mødet vil forslaget til lokalplan blive præsenteret, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

- Alle er velkomne.