Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem med mulighed for at tale om din aktuelle situation og livskvalitet

Skrevet den. 3. april 2017

Formål med et forebyggende hjemmebesøg er:

• at styrke dine muligheder for selv at klare hverdagen
• at forebygge sygdom og styrke heldbred og funktionsevne
• at støtte dig i at bevare dit sociale netværk
• at rådgive om økonomi og boligsituation
• at give dig råd om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen

Find telefonnumre til vores forebyggende medarbejdere og læs mere om, hvordan et forebyggende hjemmebesøg kan forløbe.