Forårstur på Bognæs den 2. maj 2017

Vil du med på en aftentur til Bognæs?

Skrevet den. 24. april 2017

Den 2. maj mødes vi på p-pladsen, og tager turen på ca. 8 km rundt i Storskoven på gode veje og i et tempo, så alle kan være med. Vi standser nogle gange undervejs, og hører om Bognæs. Vi nyder foråret med udsprungne træer og blomster, og på nuværende tidspunkt er en række af vore almindelige sangfugle ankommet. Efter ca. 1½ time holder vi en kort kaffepause og hører lidt nyt om havørnene. Hvis tiden tillader det, kan de, der har lyst, tage en ekstra kilomet ud til skarv- og hejrekolonien.

Vi forventer at være tilbage ved P-pladsen ved 21-tiden. Medbring evt. en kikkert samt lidt varmt i termoflasken. Alle er velkommen.

Tid og sted

Tirsdag Den 2. maj kl. 17.30 på p-pladsen for enden af Bognæsvej.

Turledere

Lisbeth Løvendahl, Natur- og miljømedarbejder i Lejre Kommune
Bent Bardtrum fra Naturfredningsforeningen i Lejre