Borgermøde om permanente jordbærtunneller nord og syd for Mannerup

Skrevet den. 24. april 2017

 

Jordbæravler Jeppe Pedersen ønsker permanent tilladelse til opstilling af jordbærtunneller og til at udvide antallet tunneller på ejendommene, der ligger Mannerupvej 30 og Bregnetvedvej 24 ved Mannerup og Osted. Udvalget for Teknik og Miljø ønsker at få kommentarer fra områdets borgere m.fl., inden udvalget beslutter, om der skal udarbejdes lokalplan for jordbærtunnellerne.

Du inviteres derfor til møde:

Tirsdag den 2. maj kl. 18.30 på Bregnetvedvej 24, Osted, 4320 Lejre

På mødet vil Jeppe Pedersen præsentere sine ønsker, og der vil være lejlighed til at drøfte, hvad det vil betyde for omgivelserne.

Der bliver også mulighed for at besigtige tunnellerne, så medbring praktisk fodtøj.

Med venlig hilsen Udvalget for Teknik & Miljø