Hvem skal have Lejre Kommunes Handicappris 2016?

På Den Internationale Handicapdag lørdag den 3. december 2016 uddeles Lejre Kommunes årlige handicappris ved et arrangement i Hvalsø Aktivitetscenter, Østergade i Hvalsø. Handicaprådet efterlyser nu kandidater til prisen.

Skrevet den. 23. september 2016

Alle foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan indstille kandidater.

Der er ingen begrænsninger i mulige modtagere, det væsentlige er virket for handicapsagen.

Det er også muligt at indstille kandidater fra tidligere år.

Formålet med prisen er at påskønne et ekstraordinært, godt arbejde for personer med handicap og for deres vilkår i Lejre Kommune, samt sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for personer med handicap i Lejre Kommune.

Fristen for indstilling af kandidater er tirsdag den 1. november 2016.

Indstillingen sendes til Handicaprådet i Lejre Kommune, Lejrevej 15, 4320 Lejre eller på e-mailadressen jabi@lejre.dk.

Se mere om prisen og retningslinjer for indstilling af kandidater her