Bedre sagsbehandling i Lejre Kommunes børnesager - Invitation til forældreekspertpanel

Skrevet den. 7. september 2016

Invitation til forældreekspertpanel

Vi inviterer alle forældre og andre interesserede til at deltage i et forældreekspertpanel. Panelet er et led i kommunens arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.

Forældreekspertpanelet bliver afholdt som offentlige borgermøder. Vi ønsker et åbent forum, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. De forældre, der prioriterer at deltage hver gang, vil få en gennemgående rolle. Panelet vil følge den intensive kvalitetsudvikling i børne- og ungerådgivningen. 

Erfaringer - gode og dårlige

Vi ved, at der er meget utilfredshed blandt nogle forældre, og at nogle deler dårlige oplevelser og erfaringer med hinanden på de sociale medier. Vi vil opfordre til, at aktuelle erfaringer deles med dem, der i det daglige arbejder med at udvikle kvaliteten. Det vil give os mulighed for at indarbejde brugeroplevelserne i kvalitetsudviklingen. I må også gerne dele de gode erfaringer – rose når I synes, der er grund til at rose os og vores medarbejdere.

Det kan I gøre ved at tage kontakt til Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen, som vil bringe forbedringsområder set fra forældrenes perspektiv videre til den ledelsesgruppe vi har nedsat og som er ansvarlig for at gennemføre kvalitetsudviklingen. I er også meget velkomne til at tage kontakt til centerchef Lone Tue Hansen.

I kan læse mere om Borgerrådgiveren her

Alle er enige i, at kvaliteten i sagsbehandlingen skal forbedres. Det viser PWC’s kvalitetsundersøgelse tydeligt. Den viser også, at der i løbet af 2015 siden Center for Børn, Unge & Families dannelse, er sket en positiv udvikling. Men -  der er fortsat et godt stykke vej at gå, og vores medarbejdere - hvoraf de fleste er relativt nyansatte -  arbejder intensivt og konstruktivt på at gennemføre de besluttede forbedringer. Vi håber på et konstruktivt samarbejde med forældre og andre om kvalitetsudviklingsprocessen.

Status kan findes på lejre.dk

I kan løbende følge kvalitetsudviklingen af det specialiserede børneområde på Lejre Kommunes hjemmeside. Her vil vi løbende lægge en status på ledelsens tiltag samt andre relevante opgørelser, nøgletal m.v. frem, så alle kan følge med i processen.

I kan finde status og informationer her

Datoer for borgermøderne

  • Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre
  • Onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00-18.30 i Kirke Saaby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby
  • Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Af hensyn til den praktiske planlægning beder vi om, at du tilmelder dig, hvis du gerne vil deltage. Send din tilmelding på mail til Jan Dehn på jajo@lejre.dk senest 1 uge før borgermødet.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Centerchef Lone Tue Hansen

Direktør Jan Dehn

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne