Vi genplanter på Ledreborg Allé

Lejre Kommune foretager udskiftning af enkelte lindetræer på Ledreborg Allé.

Skrevet den. 31. oktober 2016

Træerne på Ledreborg Allé er fredede, og vejen står som en af landets fineste alléer. Derfor sørger Vej & Park for udskiftning af enkelte træer, der er i misvækst.

Udskiftningen finder sted i november måned. Vi forventer ikke, at arbejdet vil påvirke trafikken nævneværdigt.

Genplantningen udføres i overensstemmelse med fredningsmyndigheden.