Uddannelseslegat

I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo 2016 blive uddelt legatportioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Skrevet den. 15. november 2016

Find ansøgningblanketten her

eller få den udleveret ved at henvende dig til Lotte Jensen, tlf.: 46 46 44 22.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest onsdag den 30. november 2016 på mail: loje@lejre.dk.

Med venlig hilsen
Økonomiudvalget