Rottebekæmpelse

Skrevet den. 26. oktober 2016

I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzonen samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger samt på ubebyggede grunde i landzonen.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive afleveret en seddel. Sedlen forklarer, hvordan man skal kontakte bekæmperen, hvis man har rotter.

I byzonen sker rottebekæmpelsen kun, efter anmeldelse af rotter til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

Helt generelt er det alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen.

Anmeld rotter her