Fælleslegat for værdigt trængende i Lejre Kommune

Så er der igen mulighed for at søge om julehjælp fra Fælleslegat for værdigt trængende i Lejre Kommune. Legatets formål er bl.a. at hjælpe værdigt trængende familier i Lejre Kommune, som har brug for økonomisk hjælp.

Skrevet den. 31. oktober 2016

Ansøgningskriterier:

Ansøgningskriteriet er værdigt trængende familier og der lægges vægt på, at der skal være en fordeling i forhold til livssituation og blandet målgruppe, så det ikke nødvendigvis kun er personer på overførselsindkomst, der kommer i betragtning. 

Legatet støtter:

Støtte til værdigt trængende familier

Ansøgningsskema:

Du finder ansøgningsskemaet her

Ansøgningsfrist:

Den 1. december 2016

Legatportion:

20 legatportioner á 5.000 kr. (skattefrit)