Orientering og dialog: Bedre sagsbehandling i Lejre Kommunes børnesager

Husk at næste møde i forældreekspertpanelet afholdes 7. december 2016

Skrevet den. 25. november 2016

Vi inviterer alle forældre og andre interesserede til at deltage i forældreekspertpanelet. Panelet er et led i kommunens arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Der er allerede afholdt to møder i regi af forældreekspertpanelet.

Forældreekspertpanelet bliver afholdt som offentlige borgermøder. Vi ønsker et åbent forum, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. De forældre, der prioriterer at deltage hver gang, vil få en gennemgående rolle. Panelet vil følge den intensive kvalitetsudvikling i børne- og ungerådgivningen. 

I finder selve invitationen her

Tilmelding

Af hensyn til den praktiske planlægning beder vi om, at du tilmelder dig, hvis du gerne vil deltage. Send din tilmelding på mail til Jane Jørgensen på jajo@lejre.dk senest den 5. december.

Fremtidige møder i forældreekspertpanelet

  • Onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00-18.30 i Kirke Saaby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby
  • Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

I kan altid finde mere information på hjemmesiden

Husk at I altid kan finde mere information på vores hjemmeside omkring børn, unge og deres familier. Her kan du blandt andet som noget nyt læse om:

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Centerchef Lone Tue Hansen
Direktør Jan Dehn
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne