Husk at rydde dit fortov for sne

Skrevet den. 15. november 2016

Det er et lovkrav, at du som husejer rydder sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt evt. på andre fælles færdselsarealer.

Hvad skal jeg sørge for som boligejer?

  • Som boligejer har du pligt til at rydde sne og salte/gruse på fortov og sti ud for din ejendom. Det skal ske fra morgenstunden kl. 7 til sidst på aftenen kl. 22. Husk at rydde og gruse omkring papir- og glascontainere, brandhaner m.m. på fortovet ud for din grund. Husk også at rydde passage i snebunkerne, så man kan krydse vejen sikkert.
  • Du har pligt til at holde din indkørsel og dit fortov fri for sne og is. Du selv, dine gæster samt postbuddet og skraldemanden skal kunne færdes sikkert ved din bolig om vinteren.
  • Fortovet ud for din bolig er andres arbejdsplads. Du risikerer at skulle betale erstatning ved uheld eller ulykker, hvis du ikke har saltet og ryddet sne.

Hvorfor er der en snevold foran min indkørsel?

  • Sneploven vil altid efterlade en snevold foran din indkørsel eller indgang, også selvom kommunen har gode sneplove og erfarne chauffører.
  • Du skal selv rydde et hul på cirka 1 meter i snevolden, så alle kan komme sikkert frem. Ellers kan skraldemand, postbud, hjemmehjælper og andre ikke udføre deres arbejde. Og de risikerer at falde.

Vi beklager naturligvis, hvis snevoldene fra vores sneplove giver dig ekstra arbejde. Men vi har desværre ikke mulighed for at gøre det anderledes. Så vi må alle hjælpes ad med at tackle vintervejret.

Hvad hvis jeg bor på en privat fællesvej?

  • ​Bor du på en privat fællesvej, har du og de andre grundejere også ansvaret for at holde vejen fri for sne og is

Hvad er mit ansvar som grundejer?

  • ​Bor du på en offentlig vej, hvor der er fortov ud for din ejendom? Så har du har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde, fortovet ud for dit eget hus.​