Forurening på Kumlehusvej bliver fjernet

Skrevet den. 30. november 2016

Lejre Kommune har, i samarbejde med eksterne rådgivere fra firmaet Orbicon, taget prøver og undersøgt byggeaffald på en byggeplads på Kumlehusvej i Øm.

Undersøgelsen viser, at prøverne er forurenede med PCB. Derfor vil det ansvarlige firma, Bach Gruppen, nu fjerne det forurenede byggeaffald og dokumentere, at det er sendt til en godkendt modtager af miljøfarligt affald.

Lejre Kommunes eksterne rådgiver Orbicon vurderer, at der ikke er nogen akut fare for drikkevand, mennesker eller miljø. Lejre Kommune har orienteret beboerne i området. De behøver ikke være bekymrede for at færdes i området eller drikke vandet fra hanen.

Lejre Kommune vil følge op på at forureningen bliver fjernet, dels ved at føre tilsyn med byggepladsen, og ved at vurdere dokumentationen for, at Bach Gruppen har fjernet det, de skal.

Her på siden har vi samlet en række materialer, som vedrører sagen, så alle interesserede kan læse dem.

Find dokumenterne i boksen til højre her på siden.

Spørgsmål til sagen?

Skulle du have yderligere spørgsmål til denne sag, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Natur & Miljø, Charlotte Schleiter, enten på mail: char@lejre.dk eller på telefon: 46 46 49 17.

Du er også velkommen til at kontakter miljømedarbejder Steffen Bomholt Rasmussen på mail sbra@lejre.dk eller på telefon 46 46 49 41.

Faktaboks:
  • PCB eller Polyklorerede bifenyler har været benyttet i byggematerialer fra ca. 1950 til og med 1977, hvor stoffet blev forbudt i Danmark, fordi det bl.a. er mistænkt for at være kræftfremkaldende.
  • I september 2016 igangsatte Lejre Kommune en undersøgelse af, hvilke materialer som var blevet kørt til byggepladsen på Kumlehusvej efter to TV-indslag om, at Bach Gruppen skulle have kørt forurenet byggeaffald ud på grunden i Øm. 
  • Bach Gruppen oplyser i et brev til Lejre Kommune den 29. november, at de vil anmode om tilladelse til at fjerne det ulovlige affald og køre det til en godkendt modtager