Fik du klippet din hæk?

Skrevet den. 4. november 2016

Vinteren står for døren, og det betyder, at vinterbekæmpelsen snart går i gang. Derfor vil vi minde alle grundejere i Lejre Kommune om, at deres beplantning ud mod offentlige og private veje samt fortove og stier, skal være beskåret. Beplantningen skal beskæres ind til skel.

Beplantningen må ikke dække for udsyn, skilte og belysning. Samtidig er det vigtigt, at kørebane, fortov og stier kan passeres uden problemer. Man skal især fokusere på frihøjden ind over kørebanen, fortove samt stier. Det skal sikre, at beplantningen ikke laver skader på vores vintermateriel, og vores vintermateriel ikke laver skader på beplantningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed? Så se efter eventuelle lysmaster, skilte, tv- og el-skabe ved fortovets bagkant, der sædvanligvis er placeret i skel.

Grundejerens forpligtelse

Tegningen ovenfor viser Lejre Kommunens overordnede krav til frihøjder over fortov, cykelsti og kørebane.

Vi kan dog stille større krav til frihøjden, hvis det er nødvendigt af hensyn til færdslen og vejens vedligeholdelse.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, om reglerne for vedligeholdelse af hække og anden beplantning langs veje, stier og fortove, kan du kontakte Center for Ejendomme & Trafik ved at skrive til trafik@lejre.dk