Daginstitutionstakster for år 2017

Daginstitutionstakster for år 2017 er nu tilgængelige.

Skrevet den. 29. november 2016

Nedenstående følger en forklaring på, hvorfor taksterne på dagpleje/vuggestue, samt tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn ændrer sig.

Forældrebetalingstaksten

Forældrebetalingen i dagplejen falder, fordi der er budgetteret med flere børn i dagplejen i 2017, hvilket giver lavere fællesomkostninger pr. barn og fordi der er sket reduktioner i ledelsen, som også sænker bruttodriftsudgifterne på området.

Udgifterne til vuggestuer og børnehaver stiger som følge af generelle pris- og lønstigninger og fordi arbejdet med retvisende budgetter har vist, at der var udgifter i 2016, der burde have været indregnet i fastsættelsen af forældrebetalingen, men ikke var det. Forældrebetalingen har derfor været for lav i 2016, eller med andre ord lavere i 2016 end den burde have været, når udgangspunktet er, at taksten udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Dette korrigeres i 2017 og er forklaring på stigningen i taksten.

Tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

Tilskud til pasning af eget barn kan maksimalt udgøre 85% af billigste nettodriftsudgift.

I 2016 var tilskuddet på de maksimale 85%.

I 2017 har kommunalbestyrelsen ved budgetaftalen besluttet at nedsætte tilskuddet til 75%.

Derfor er tilskud til privat pasning og pasning af egne børn ens i 2017, da begge tilskud bliver beregnet med 75% af billigste nettodriftsudgift.

Se information om takster her