Lejre Kommune regulerer gebyret for rottebekæmpelsen

Skrevet den. 23. maj 2016

Udgifterne til den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse er større end budgetteret i 2016. Det skyldes dels ændret lovgivning, dels en meget stor stigning i antallet af rotteanmeldelser i 2015. Stigningen i anmeldelser er forsat i 1. kvartal 2016 og er svarende til en stigning på 23% fra 2015 til maj 2016.

Der er i kontrakten forudsat et gennemsnitligt antal rotteanmeldelser på 700 stk. årligt. Det faktiske antal anmeldelser har i 2015 været 1.185 hvilket er 69% højere end  forudsat. Den store stigning i 2015, er ikke kun et Lejre fænomen, men har vist sig at være et landsdækkende fænomen, hvilket formentlig skyldes vejret. Stigningen har medført en forhøjet økonomisk konsekvens.

Derfor har borgere i disse dage modtaget en regulering på gebyret for rottebekæmpelsen i Lejre Kommune via ejendomskattebilletten.

Har du nærmere spørgsmål til dette, er du velkomme til at kontakte Center for Ejendomme & Trafik via mail: cet@lejre.dk