Har du eller har du haft kræft?

Skrevet den. 27. juni 2016

Mange oplever, at livet bliver anderledes, når de får en kræftdiagnose. Der kan være mange bekymringer og problemer at forholde sig til som følge af sygdommen, behandlingen og den ændrede livssituation. Uanset hvor du er i dit behandlingsforløb, og hvilke problemstillinger, der er størst for dig, har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes kræftrehabiliteringstilbud.

Hvad er kræftrehabilitering?

Formålet med kræftrehabilitering er, at støtte dig i at håndtere dit liv med og efter en kræftsygdom, så du kan fortsætte din tilværelse på bedst mulige måde.

Hvem kan deltage?

Kræftrehabilitering er et tilbud til dig, der enten har eller har haft en kræftsygdom.Du skal være bosat i Lejre Kommune. Det er gratis at deltage, men du skal selv sørge for transport. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Forløbet

Kræftrehabiliteringen foregår på hold. Forløbet strækker sig over 10 uger, hvor der er planlagt træning og undervisning to gange om ugen. Forløbet indeholder blandt andet: Oplæg med sygeplejersker og ergoterapeuter, kostvejledning samt fysisk træning ude i naturen eller på træningscenter. Desuden vil der være fokus på aktiv dialog mellem deltagerne. Der vil være ca. 8-10 deltagere på holdet. Forløbet ligger mandag og torsdag formiddag og afholdes på Træningscenter Bøgebakken med opstart i uge 38.

For at deltage i forløbet skal du henvises via din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet.

Læs mere på www.sundhed.dk eller kontakt udviklingsterapeut Anja Meinertsen på tlf.: 3078 8288 eller mail: anjm@lejre.dk

Andre rehabiliteringstilbud

Lejre Kommune har desuden rehabilitering for borgere, der lider af kroniske rygproblemer
eller KOL. Her har vi stadig få ledige pladser på vores efterårshold.