Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Badning frarådes fra den 5. juli 2016 kl. 15 til den 8. juli 2016 kl. 15.

Skrevet den. 6. juli 2016

Varslet skyldes kraftige regn den 5. juli 2016, som har medført overbelastning af spildevandssystemet der afleder til Ejby Å og Ejby Renseanlæg.

Overbelastningen vurderes, at påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode. Derfor fraråder Lejre Kommune badning i 72 timer.

Lejre Kommune følger udviklingen i badevandskvaliteten. Der informeres om varslingen henholdsvis med skiltning på stranden, samt på Kommunens hjemmeside.

Nærmere oplysninger om Kyndeløse Sydmarks badevandsprofil kan ses her