Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Skrevet den. 11. juli 2016

Badning frarådes fra den 11. juli 2016 kl. 6 til den 14. juli 2016 kl. 6.

Varslet skyldes kraftige regn natten mellem den 10. og 11. juli 2016, som har medført overbelastning af spildevandssystemet der afleder til Ejby Å og Ejby Renseanlæg.

Overbelastningen vurderes, at påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode. Derfor fraråder Lejre Kommune badning i 72 timer.

Lejre Kommune følger udviklingen i badevandskvaliteten. Der informeres om varslingen henholdsvis med skiltning på stranden, samt på Kommunens hjemmeside.