Sundhedsberedskabsplan godkendt

Skrevet den. 5. juli 2016

Mandag den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen den beredskabsplan, som beskriver kommunens samlede indsats i tilfælde af situationer, som kan få konsekvenser for borgernes sundhed.

Formålet med planen er, at Lejre Kommune kan iværksætte beredskabet i særlige situationer – eksempelvis i tilfælde af at der udbryder en epidemi, eller hvis der sker ulykker som følge af ekstremt vejr, hvis ekstraordinært mange borgere udskrives fra regionens sygehuse i forbindelse med strejke, osv.

Planen har været i høring hos Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, Lejres nabokommuner, blandt centrene internt i Lejre Kommunes organisation. Derudover har kommunen fået rådgivning hos Vestsjællands Brandvæsen.

Find Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan i den grønne boks til højre.

Se også sagsfremstillingen i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2016