Uge 50: P-plads ”Øst” ved Lejre Station er lukket

Skrevet den. 12. december 2016

Parkeringsforholdene ved Lejre Station bliver forbedret med asfalt på den sydlige del af parkeringspladsen langs jernbanen, som indtil nu har været med grusbelægning.

Derfor lukker vi pladsen, mens arbejdet bliver udført. Hvis vejret er med os, er vi færdige med at lægge asfalt, inden ugen er omme. Derefter skal der males striber til parkeringsbåsene.

Vi forventer, at p-pladsen kan tages i brug igen fra uge 51.

Imens arbejdet står på, henviser vi til parkering på den store p-plads ved Lejrevej. Vi beklager det besvær, det måtte give for pendlerne.

Med venlig hilsen
Lejre Kommune