Søg puljemidler til kulturelle aktiviteter

Skrevet den. 22. december 2016

Udvalget for Kultur & Fritid ønsker at støtte kulturelle aktiviteter til glæde for Lejre Kommunes borgere.

Der er afsat penge til puljer, som både skal støtte kulturelle aktiviteter generelt og børnekultur. Puljemidlerne bliver uddelt to gange årligt, og næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2017.

Specifikt kan du søge midler fra:

 • Kulturpuljen, som støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes
  borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. For at sikre større
  fleksibilitet og dermed hurtigere og bedre service for arrangører af mindre arrangementer er
  det besluttet, at administrationen løbende kan behandle ansøgninger under 5.000 kr.
 • Børnekulturpuljen, som støtter kunst og kultur for, med og af børn.

For at tilpasse puljerne til Vores Sted strategien og for at sikre, at puljerne hovedsageligt støtter udvikling af nye initiativer fremfor drift, er kriterierne blevet revurderet.

Det betyder, at der fremover vil:

 • Være to ansøgningsfrister om året: 1. februar og 1. september
 • Blive stillet krav om egenfinansiering
 • Et projekt maksimalt kunne forvente at få støtte 3 gange
 • Den forventede medfi nansiering stige over årene fra 25% for år 1, til 50% for år 2 og 75% for år 3.

Læs mere om ansøgningskriterierne på her