Mulighed for stormvarsel og forhøjet vandstand

Der varsles for muligt forhøjet vandstand forskellige steder i Lejre. DMI har i vejrudsigterne meldt om storm og voldsomt vejr natten mellem 26. og 27. december 2016.

Skrevet den. 25. december 2016

Følg med i de seneste opdateringer her.

Da der er tale om vestlig skiftende til nordvestlig vind, som erfaringsmæssigt flytter store mængder vand ind i de indre danske farvande, herunder Roskilde fjord og Isefjorden, har myndighederne i form af Den Lokale Beredskabsstab (Politiet, Brandberedskaberne i Øst- og Vestsjælland, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet) været samlet søndag morgen for at drøfte situationen og iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

Prognoserne forudser vandstande i fjordene på op til 160 170 cm over normal vandstand, hvorfor redningsberedskaberne allerede nu tager en række skridt til at sikre de lavtliggende områder.

Redningsberedskaberne støttes af de øvrige myndigheder, og der vil i dag i løbet af eftermiddagen blive oprettet et kontaktpunkt for borgerne i Jyllinge nær krydset Osvej/Nordmarksvej, hvor Østsjællands Beredskab og Politiet vil rådgive borgene i området om, hvordan man skal forholde sig i situationen.

I den vestlige del af Sjælland afdækkes det netop nu, om der er områder, der får problemer med en vandstigning som nævnt.

DMI ́s prognoser følges løbende, og der vil efter behov blive taget de nødvendig beslutninger, som vil blive meldt ud gennem medierne og på myndighedernes hjemmesider.

Politiinspektør Jens Børsting udtaler: Vi har gennem erfaringerne fra de tidligere storme med forhøjet vandstand lært, at vi skal være i gang i god tid med at koordinere indsatsen mellem myndighederne. Derfor har vi nu igangsat en række tiltag, som vil kunne ses i lokalområderne inden for kort tid. Bor man langs fjorden er det nok en god ide at få sikret både, jollerog andet, som kan drive væk ved høj vandstand. Men, vi kan jo håbe, at prognoserne ændrer sig til det bedre, men sker det ikke, er vi klar til at yde den maksimale indsats.