INVITATION: Åbning af varmtvandsbassinet

Skrevet den. 19. december 2016

Lejre Kommune inviterer alle samarbejdspartnere og interesserede til åbning af varmtvandsbassinet:

Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 13.00 på Træningscenter Bøgebakken, Pleje- og Sundhedscenter Bøgebakken, Bøgebakken 1, 4320 Lejre.

Borgmester Carsten Rasmussen åbner bassinet, og musiker Mette Vendelbo afprøver akustikken med lidt klassisk musik. Herefter vil der være mulighed at få en rundtur og tale med brugerne af bassinet.

Træning allerede i gang

Her inden åbningen er holdtræningen med ergo- og fysioterapeuter allerede så småt begyndt, og der er begejstring over det, som varmtvandsbassinet kan. Træning i det 34 grader varme vand nedsætter smerter og giver større bevægelighed - ikke bare i vandet, men også i dagligdagen.

Bassinet vil i første omgang være åbent to dage om ugen for borgere, som er visiteret til behandling. Men på sigt er der lagt op til, at flere skal have glæde af bassinet.