Forurening undersøges yderligere

Skrevet den. 21. december 2016

Lejre Kommune har, i samarbejde med eksterne rådgivere fra firmaet Orbicon, taget prøver og undersøgt byggeaffald på en byggeplads på Kumlehusvej i Øm. Undersøgelsen viser, at prøverne er forurenede med PCB. 

Ifølge oplysninger fra Bach Gruppen, som er den ansvarlige ejer af grunden og af byggeriet, stammer de forurenede byggematerialer ikke fra Njalsgade i København som først antaget.

Materialet stammer derimod med stor sandsynlighed fra en stor leverance af brugte byggematerialer, som Bach Gruppen har købt af en underleverandør. Mængden af forurenet materiale er derfor langt større end først antaget. Derfor skal det nu yderligere undersøges og dokumenteres, hvor stor forureningen er, og hvor på grunden den er placeret.

Når Lejre Kommune har set resultaterne af undersøgelserne, vil kommunen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen.

Det er ikke farligt for naboerne at færdes i området, og der er ingen akut fare for, at forureningen bliver udvasket til grundvandet, vurderer Lejre Kommune i samarbejde med rådgivere fra firmaet Orbicon.

Faktaboks:
  • PCB eller Polyklorerede bifenyler har været benyttet i byggematerialer fra ca. 1950 til og med 1977, hvor stoffet blev forbudt i Danmark, fordi det bl.a. er mistænkt for at være kræftfremkaldende.
  • I september 2016 igangsatte Lejre Kommune en undersøgelse af, hvilke materialer som var blevet kørt til byggepladsen på Kumlehusvej efter to TV-indslag om, at Bach Gruppen skulle have kørt forurenet byggeaffald ud på grunden i Øm. 
  • Der skal nu iværksættes yderligere undersøgelser, der skal skabe klarhed over omfanget af det forurenede materiale og forureningsgraden – samt hvor på grunden materialet ligger.