Forebyggende hjemmebesøg i Lejre Kommune

Lejre Kommune tilbyder dig en samtale i eget hjem for at tale om din livskvalitet og livssituation. Du vil også få mere information om de mange muligheder og tilbud, der er i Lejre Kommune.

Skrevet den. 5. december 2016

Vi tilbyder besøg til:

  • Borgere, der er 75 år
  • Borgere, der er 80 år og eller ældre

1. januar 2016 blev lovgivningen for forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at hvis du er 65 år eller ældre, tilbyder vi som noget nyt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du mister din ægtefælle. Ændringen betyder også, at vi ikke længere kontakter dig, hvis du er mellem 76 og 79 år – medmindre andet er aftalt.

Det er frivilligt, om du ønsker at modtage besøg, men vi vil rigtig gerne møde alle borgere, når de fylder 75 år for at fortælle om vores mange tilbud og muligheder. Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg omfatter ikke behandling eller visitering af ydelser, og gælder ikke beboere på plejecentre og institutioner samt borgere, der er visiteret til at modtage praktisk og personlig bistand mere end to gange i døgnet.

Du kan læse mere om vores tilbud på her.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af de forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, tlf. 2116 8539, mail: anva@lejre.dk, Birgitte Jensen, tlf. 2932 9443, mail: birj@lejre.dk, Gitte Bülow, tlf. 2058 8777, mail: gibu@lejre.dk eller Tove Thorst, tlf. 2479 0965, mail: toth@lejre.dk

Med venlig hilsen
De forebyggende medarbejdere
Lejre Kommune