Dialogmøde med bygge- og anlægsbranchen

Det årlige dialogmøde med bygge- og anlægsbranchen afholdes næste gang den 19. januar 2017 kl. 16.30 til 18.30 i Kirke Hyllinge Hallen.

Skrevet den. 5. december 2016

Program

  • Velkomst ved direktør Hanne Stensen Christensen
  • Formålet med – og overvejelserne bag – Lejre Kommunes nye udbuds- og indkøbspolitik ved formand for Udvalget for Erhverv og Turisme, Grethe Saabye (C)
  • Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik ved sekretariatsleder Stine Rich Hansen
  • Politikken i praksis ved anlægsudbud ved afdelingsleder Nikolaj A. Vandrup
  • Præsentation af FORS ved projektchef for FORS, Bjørn M. Nielsen
  • Pause
  • Mulighed for at møde Lejre Kommunes FORS’ anlægsansvarlige - uformel dialog ved bordene om kommende anlægsprojekter.

Der serveres mad og drikkevarer til mødet.

Tilmelding per mail til Susanne Aune på ssea@lejre.dk senest den 10. januar 2017.