Vi beskærer piletræerne på Skolesøens ø i Hvalsø

Skrevet den. 22. august 2016

De seneste års voldsomme vinterstorme har været meget hårde ved de store piletræer på øen. Flere stammer er brækket midt over, og mange af træernes hovedgrene er knækkede. Træerne er nu i et stadie, hvor de risikerer at falde om, hvis deres beskadigede kroner udsættes for yderligere storme eller kraftige snefald. Vi er derfor nødt til at sætte ind med en kraftig beskæring, hvis træerne skal reddes.

Beskæring og oprydning

Selve beskæringen af piletræerne foretages af et eksternt firma. Derefter trækker Vej & Park de beskårede dele ind på land og rydder op på øen. Arbejdet står på i uge 34.

Vi får træerne beskåret til godt halvdelen af deres nuværende højde, og det betyder, at den kommende sommer ikke vil byde på lige så mange smukke syn over vandet som normalt. Piletræerne vil dog hurtigt skyde igen, og med denne behandling vil træerne kunne bevares mange år frem.