Trafiktællinger kan give mindre støjgener

I øjeblikket bliver der foretaget trafiktællinger 13 steder i Lejre og Allerslev by.

Skrevet den. 28. april 2016

I forbindelse med tællingerne er der blevet lagt gummislanger på tværs af vejene, og det kan give mindre støjgener, når bilerne kører over dem.

Tællingerne bliver foretaget på udvalgte lokaliteter og skal bl.a. bruges i analysesammenhænge i forbindelse med byudvikling, trafikafvikling og trafiksikkerhedsprojekter m.m.

Tællingerne tages ned igen i uge 18.