Regulering af råger på kommunale arealer i Lejre Kommune

Netop nu, er Lejre Kommune i gang med at søge Naturstyrelsen om tilladelse, til at regulere rågebestanden på nogle af de arealer som Lejre Kommune ejer.

Skrevet den. 18. april 2016

Vi håber at få tilladelse til at regulere bl.a. ved Osted Gadekær, i Hvalsø gl. grusgrav, på materielgården i Torkilstrup, på Lejrevej 15 og ved Hvalsø Skole.

Når tilladelserne bliver givet fra Naturstyrelsen, må vi regulere fra den 1. maj 2016 til den 15. juni 2016.
Vi beklager eventuelle støjgener, der kan opstå i forbindelse med dette.

Hvis der skulle opstå spørgsmål til dette, kan Trafik kontaktes på Trafik@lejre.dk eller på tlf. 4646 4646

Bemærk at det kun er grundejer, der kan søge Naturstyrelsen om regulering - derfor kan Lejre Kommune kun søge om at regulere på de grunde som vi ejer. Hvis du oplever problemer med råger på din egen grund, skal du derfor selv stå for at søge om tilladelse til regulering, hos Naturstyrelsen.