Gør dig selv og naturen en ”bjørnetjeneste”!

Skrevet den. 25. april 2016

Vi er godt klar over, at en bjørnetjeneste ikke er en god ting, men i netop dette tilfælde er det alligevel. Foråret er nemlig kommet og det er nu den tid på året, hvor kæmpebjørneklo-planterne pibler op af jorden.

Husk derfor, at fordi Lejre kommune har vedtaget en indsatsplan, så har alle i Lejre Kommune pligt til at bekæmpe planten effektivt, hvilket betyder, at ingen kæmpebjørneklo-planter får mulighed for at sprede frø.

Netop nu, mens bjørneklo-planterne er små, er de nemmest at bekæmpe. Især metoden rodstikning eller opgravning er effektiv nu, fordi du kan komme til og metoden slår planterne helt ihjel. Der er flere metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvilken metode som er bedst til den enkelte bestand afhænger af mange forhold.

Vil du gerne have råd og vejledning, så kan du ringe til vores bjørneklo-ekspert fra Bjørns Naturtjeneste, Bjørn Petersen på telefon 29 82 65 12 i tidsrummet kl. 10-20.

Se Bjørns Naturtjeneste

Tidligere år er bekæmpelsen i meget stor udstrækning blevet foretaget effektivt, og det er godt! Vi fører årligt tilsyn med bekæmpelsen for at sikre os, at planten ikke breder sig yderligere. Hvis tidsfristerne i indsatsplanen ikke overholdes, kan kommunen udstede påbud til ejeren eller brugeren om at foretage bekæmpelse. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen og overdrage sagen til politiet.

Ser du en kæmpebjørneklo-bestand, som du ikke kendte til før, så underret os på app'en Tip Kommunen.

Har du spørgsmål så kontakt biolog Christina Løjtnant, Natur & Miljø, på tlf. 4646 4951 eller e-mail: cllo@lejre.dk