Endnu mere liv i baghaven

Den 25. april er der igen ansøgningsfrist til LAG Midt-Nordvestsjælland. Foreningen støtter projekter, som skaber udvikling og innovation i de fem medlemskommuner

Skrevet den. 8. april 2016

LAG-midler kan søges af alle

Familien Olsens nye bistro ved Osted, Hvalsø Biblioteks bistader og Hegnsholts Hønseri gårdslagteri er nogle af de lokale projekter, som allerede har fået støtte fra LAG-puljen.

Men kigger man ned over listen over støttede projekter i 2015 og 2016 er det tydeligt, at alle mulige projekter har mulighed for at få støtte. Dog er der især fokus på projekter, der med iværksætteri og entreprenørskab skaber liv i landsbyerne og flere lokale arbejdspladser.

LAG midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små- og mellemstore virksomheder. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift.

Du kan læse mere her.

Gå i dialog

Nynne Larsby Friis og André Nielsen, der er koordinatorer for LAG Midt-Nordvestsjælland opfordrer alle med en god idé til at tage kontakt til dem for at få vurderet mulighederne for støtte.

Formand for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune Grethe Saabye, der også sidder i bestyrelsen for LAG-Midtnordvestsjælland fortæller: "Det ligger i DNA'et hos borgere og virksomheder i Lejre Kommune at tage initiativ, tænke nyt og ikke mindst sammen. Jeg håber at LAG-midlerne kan hjælpe med til at skabe endnu mere liv i vores 49 landsbyer ved f.eks. at skabe nye arbejdspladser".

BOX:

Læs mere om LAG-puljen her: http://www.lag-midtnordvestsjaelland.dk/

Ansøgningsfrister i 2016: 25. april og 15. september.

Der skal udfyldes ansøgningsskema, som findes på her.

Der er krav om mindst 50-60 % medfinansiering afhængig af hvem der ansøger. Det ansøgte beløb skal minimum være 50.000 kr.

LAG'erne er oprettet som led i EU og Danmarks Landdistriktsprogrammer. Den aktuelle programperiode dækker årene 2014-2020.

LAG Midt-Nordvestjællands udviklingsstrategi 'Liv i Baghaven' beskriver, hvordan iværksætteri, bosætning og turisme kan udvikles og styrkes i perioden 2014-2020. Du kan læse strategien på hjemmesiden.

Følgende kommuner er en del af LAG Midt-Nordvestsjælland: Holbæk, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre.