Endnu mere biodiversitet på de offentlige arealer

I foråret 2014 påbegyndte Lejre Kommune naturplejeprojektet ”Bæredygtig drift”. Det blev til et inspirationskatalog og et flot resultat, som gav nogle spændende naturrige arealer. Lejre Kommune har derfor besluttet sig for at gentage succesen igen i år, ved at omlægge nye arealer til bæredygtig drift.

Skrevet den. 6. august 2015

Formålet er at opnå en mere rig og mangfoldig natur, til glæde for planter, dyr og folk, der kigger forbi.

Den anderledes pleje skaber plads til, at flere forskellige planter kan vokse op og sætte blomster, i stedet for at det skal slås hver uge. Helt konkret kommer der til at være en anderledes drift af naturarealerne ved Allerslev Rådhus, Bøgebakken og Lejre Grusgrav.

Allerslev Rådhus er i fuld gang med at blive renoveret. I den forbindelse skal der etableres et jordvarmeanlæg, som nedgraves på græsarealet nord for Rådhuset.

Efter nedgravningen ville det være normal praksis at slutte af med at påfylde topmuld på arealet, og herefter så græs. I stedet for at gøre dette, har vi valgt at lade den næringsfattige mineraljord ligge på toppen. Dette gør vi for at give plads til nogle af de planter, som trives godt i denne type jord. Det vil i starten se ud som om, at etableringsarbejdet af jordvarmeanlægget ikke er færdiggjort, da der vil gå et stykke tid, før den spændende vegetation vil gøre sit indtog på arealet.

Både ved Grusgraven og Bøgebakken, vil vi ændre slåningspraksis til at lave høslæt 1-2 gange årligt, og fjerne det afslåede græs. Dette gør vi for at skabe lysåbne forhold, således at små urter kan få plads til at etablere sig, og f.eks. tiltrække spændende sommerfugle og andre sjove insekter.