Forsøg på Ledreborg Allé omkring de to bump

Udvalget for Teknik & Miljø har modtaget et brev fra Lejre-Allerslev Grundejerforening. Grundejerforeningen har et ønske om at få fjernet de fire steler på de to bump på Ledreborg Allé.

Skrevet den. 3. juni 2014

Begrundelsen herfor er, at trafikken -specielt morgen og eftermiddags trafikken, bremses af at skulle holde tilbage for hinanden ved bumpene.

Som et forsøg fjerner Lejre Kommune stelerne i en periode for at undersøge den trafikale betydning bl.a. i forhold til hastighed.

Tidsplan for forsøget:

  • Uge 21/22 foretages en førmåling af trafikken samt hastigheden omkring de to bump
  • Uge 23 fjernes stelerne
  • Uge 25/26 foretages en eftermåling af trafikken samt hastigheden omkring de to bump
  • Forsøget evalueres
  • Sagen forelægges Udvalget for Teknik & Miljø på mødet den 13.8.2014
  • Politikkerne drøfter evalueringen af forsøget