Badebroerne ved Herslev og Kyndeløse Strand

I forbindelse med stormen den 5. december 2013 er der sket skader på badebroerne ved Herslev og Kyndeløse Strand.

Skrevet den. 3. juli 2014

Broen ved Herslev strand er repareret og blev sat op midt i maj.

Broen ved Kyndeløse Strand bliver sat op den 02.juli 14

Broen ved Kyndeløse Strand har taget længere tid at få sat op, da der udestod større og mere komplicerede reparationer af såvel landfæstet for broen som selve kyststrækningen som følge af stormen i 2013.

Bølgerne i forbindelse med stormen skyllede store dele af skrænten væk og efterlod store huller ca. 3 - 5 meter ind i området. Selve broens dele, der var taget op for vinteren, blev skånet for skader, men broens landfæste blev skyllet væk og spredt ud over et større område. Derudover har det massive pres fra vandet gjort, at kysten forandrede sig meget, og mange store sten rykkede sig.

Da der er tale om et fredet område, har der været mange hensyn at tage i forbindelse med reetableringen af kyststrækningen og brofæste.