Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget

Vedr. Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 - 2017. Der indbydes til valg til Folkeoplysningsudvalg i Lejre Kommune.

Skrevet den. 27. januar 2014

Vær opmærksom på, at valget er flyttet og tidspunkt er ændret:
Torsdag den 6. februar 2014 kl. 20.45 på Allerslev skole

Der indbydes 2 repræsentanter for hvor forening og aftenskole, der i det seneste år op til valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud efter Folkeoplysningsloven, eller har fået anvist lokaler efter Folkeoplysningsloven.

Indbydelser er sendt ud til alle foreninger og aftenskoler. Har I af en eller anden grund ikke modtaget indbydelsen, kan I kontakte mig på mail infr@lejre.dk.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer:

  • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
  • 4 medlemmer indstillet af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
  • 5 medlemmer indstillet af idrætsforeningerne
  • 2 medlemmer indstillet af de øvrige foreninger
  • 2 medlemmer indstillet af de selvorganiserede

For hvert medlem skal der indstilles én eller flere stedfortrædere.

Valgbar

Alle er i princippet valgbare til Folkeoplysningsudvalget, hvis blot de er foreslået af en forening, der har gennemført folkeoplysende virksomhed i det seneste år op til valget.

Personer, der foreslås valgte, behøver således ikke være medlem af den forening, der stiller forslaget, de behøver ikke at være fyldt 18 år, og de behøver ikke have bopæl i kommunen.

Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud). Personer der ikke har bopæl i kommunen, har ret, men ikke pligt til at modtage valg.

Personer, der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

Funktionsperiode

Det nye Folkeoplysningsudvalgs funktionsperiode bliver 1. marts 2014 - 31. december 2017 eller til nyvalg har fundet sted.