Hvem skal med i vandrådene?

Opfordring til at indstille repræsentanter til vandråd for hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord.

Skrevet den. 10. februar 2014

Foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan inden den 28. februar 2014 sende forslag til repræsentant i vandrådene. 
Lokale og landsdækkende organisationer indbydes hermed til at indstille hver én repræsentant til vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Indstillinger sendes til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, pr. e-mail til cbm@lejre.dk mærket "Indstilling af repræsentant til vandråd". Indstilling sendes, så den er modtaget i Lejre Kommune senest den 28. Februar 2014.

Baggrund

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 20. december 2013, er der etableret et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner.

Som noget nyt skal kommunerne inddrage lokale vandråd, når de udarbejder forslag til næste planperiodes indsatsprogram for vandløbene.

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd, der forventes vedtaget snart, nedsætter kommunerne i et vandopland et vandråd, hvis mindst én lokal eller landsdækkende organisation udtrykker ønske om det.

Lejre kommune har allerede modtaget anmodning om oprettelse af Vandråd fra følgende organisationer og foreninger:

  • Landboforeningen Gefion
  • Foreningen af Vandværker i Danmark
  • Landbrug og Fødevarer

På denne baggrund er der taget skridt til oprettelse af et vandråd i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord (Vandopland 2.2).

I Isefjord og Roskilde Fjord oplandet er Roskilde Kommune foreslået som sekretariatskommune.

Næste skridt er, at der til hvert vandråd skal udpeges indtil 20 repræsentanter for landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand.

Sådanne lokale og landsdækkende organisationer indbydes hermed til at indstille hver én repræsentant til det ovennævnte vandråd.