Er du senior og utryg ved IT?

Så kom til IT-Minimesse den 23.april 2014 mellem kl. 10-12.30 og få hjælp eller inspiration til at komme videre med at bruge it i din hverdag. Tilmelding nødvendig.

Skrevet den. 8. april 2014

Lejre Kommune gentager succesen med  it-minimesse for seniorer denne gang i Lejre på Lejrevej 15A, Allerslev 4330 Lejre.

Med den rette hjælp kan it-usikkerhed  veksles til gå-på-mod i tasterne

Fra de seneste 2 it-minimesser, kan Lejre Kommune konstatere at selvom man har meget livserfaring, er det ikke sikkert, at man har så meget erfaring med computere. Vores seneste messer har været flittigt besøgt og der var stor interesse for at vide mere om it.  

Lejre Kommune og Ældre Sagen har derfor valgt at gentage succesen fra de seneste messer og håber ved denne og kommende arrangementer at få skabt lidt mere tryghed omkring, hvorledes man som seniorer kan komme godt i gang med at bruge it og komme med på digitaliserings-bølgen.

Digitalisering indgår i og påvirker mange borgeres dagligdag. Mange informationer hentes stort set i dag kun på internettet, og der er en generel forventning om, at man selv kan finde informationer der.

Også det offentliges betjening af borgerne er ændret i en langt mere digital retning. Kontakt og information fra kommunen flytter på mange områder fra personlig betjening til digitale selvbetjeningsløsninger på computeren..

Som et led i denne overgang ønsker Lejre Kommune at vise nogle af de mange muligheder, hvor du som senior kan få hjælp til at komme i gang med it. På it-minimesse kan du bare komme forbi og lade dig inspirere af de mange gode tilbud på de forskellige stande. It-minimessen sker i samarbejde med den lokale afdeling af Ældre Sagen.

Hvem du kan træffe på it-minimessen

Du får bl.a. lejlighed til at møde leverandører af it-udstyr, medarbejdere fra kommunens Borgerservice og bibliotek samt forskellige frivillige it-hjælpere fra aktivitetscentrene og Ældre Sagen. Det sker under hyggelige rammer med servering af kaffe, småkager, sandwich og sodavand.

På it-minimesse kan du få mere at vide om som f.eks.

  • hvilken computertype du har behov for,
  • hvor du kan lære at bruge Netbank og NemID,
  • hvordan du fremover skal kontakte kommunen og Skat på den digitale måde,
  • hvordan du opretter en digital postkasse og bruger den

Få svar på spørgsmål om it og digitalisering

Der vil være mulighed for at få assistance af Borgerservice til at komme i gang med at oprette NemId og en digital postkasse. Du vil også kunne få en snak med nogle af kommunens digitale ambassadører og biblioteksmedarbejdere om, hvad du kan bruge internettet til, og hvor du kan få mere vejledning. Hos de frivillige it-undervisere kan du få gode råd om, hvilke it-kurser der er rettet mod dine behov. Ligeledes vil du selv kunne prøve tasterne af, da der vil være forskellige computere til rådighed. Du er meget velkommen til selv at medbringe din computer.

Her  foregår It-mini-messen:

Onsdag den 23. aptil 2014 mellem kl. 10-12.30 på Aktivitetscentret Lejrevej 15A, Allerslev 4330 Lejre

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til arrangementet på mail borgerservice@lejre.dk eller på tlf. 4646 4646. Senest frist for tilmelding d. 15.04.2014.