Nyt aktivitetscenter på vej i Kirke Hyllinge: A.P. Møller Fonden bevilger 35 millioner kroner

Efter syv års forarbejde og tæt samarbejde med borgerne er der nu udsigt til et nyt, stort nyskabende aktivitetscenter i Kirke Hyllinge, hvor børn, unge og voksne kan finde sammen om leg, bevægelse, idræt og sociale fællesskaber.

Skrevet den. 16. november 2022

Siden 2015 har Lejre Kommune samarbejdet med borgere og foreninger om et nyt stort aktivitetscenter, som skal ligge i direkte forlængelse af den nuværende Kirke Hyllinge Hal. Takket være bevillingen på 35 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden er projektet meget tæt på at blive til virkelighed.

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende at bidrage til et center, som gennem stærk lokal forankring og med nytænkning vil styrke rammerne for livet og sammenholdet i det mindre lokalsamfund.

Borgmester Tina Mandrup er både glad og overvældet:

”Det er en generøs donation, og jeg er virkelig taknemmelig for, at A.P. Møller Fonden kan se værdien i vores kommende aktivitetscenter. Det er samtidig et godt eksempel på, hvordan borgere og Lejre Kommune sammen kan skabe nye løsninger. Det nye hus skal danne rammen om alverdens former for aktiviteter og møder. Det bliver et tilbud på tværs af interesser og foreninger, skole, frivillige og borgere i alle aldre. Og det vil ikke alene give Kirke Hyllinge et løft, men være til gavn for os alle i kommunen. Det her er en meget stor dag for Lejre Kommune”, siger Tina Mandrup.

Fleksibelt rum og mødested

Aktivitetscentret er blevet til i et tæt samarbejde med JAJA Architects: Kernen bliver et helt nyt ”flexperimentarium”. Det er en stor og meget fleksibel hal med flere zoner, som let kan tilpasses mange forskellige formål – fra leg, klatring og motoriktræning til mere traditionelle idrætsaktiviteter. Flexperimentariet og den nuværende hal bindes sammen af ”mødestedet”, hvor der vil være muligheder for at finde sammen om f.eks. socialt samvær, brætspil, undervisning eller foredrag.

Ida Dyhr er formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme i Lejre Kommune. Hun forudser, at det nye aktivitetscenter kan tjene som inspiration mange andre steder i landet:

”Mange mindre byer oplever, at en del af det lokale liv forsvinder. Handel, kultur- og erhvervsliv flytter væk, og der mangler mødesteder, som kan erstatte de traditionelle rammer for samvær og aktiviteter. Derfor er der brug for at tænke nyt, og her tror jeg, at vores nye aktivitetshus kan blive et godt eksempel. Jeg er glad for, at de lokale borgere og foreninger fra første dag har lagt så meget energi og engagement i samarbejdet. For lokal involvering og engagement er en vigtig forudsætning for, at vi rammer rigtigt med de nye løsninger”.

Samspil med brugerne

Aktivitetscentret kommer til at spille sammen med Lejre Kommunes satsning på ’Bevæg dig for Livet’, hvor kommunen sammen med DGI arbejder for, at endnu flere børn, unge og voksne skal have et sundt liv med bevægelse og fællesskab.  Projektet er udviklet med workshops for lokalområdets børn, skole, borgere og frivillige. Og borgerne har selv rejst 800.000 kroner til projektet. Det samlede budget for aktivitetshuset er på knapt 66 millioner kroner, hvoraf A.P. Møller Fonden har bevilget 35 mio. kroner. Der er sat penge af i Lejre Kommunes budget til at udvide hallen i Kirke Hyllinge, og kommunen håber også på støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, som har været involveret i udviklingen af projektet.

Sagen vil blive behandlet i økonomiudvalget i næste uge, hvorefter den sendes til godkendelse hos kommunalbestyrelsen.

 

FAKTA

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 1953 af skibsreder A.P. Møller. Fonden støtter en række områder, som havde særlig betydning for skibsrederen. Disse er danskheden i grænselandet, nordisk samhørighed, dansk søfart og industri, videnskabelige formål og almennytte i øvrigt.

Læs mere på apmollerfonde.dk