Lovliggørende landzonetilladelse til to containere

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til 2 containere opstillet på ejendommen beliggende Egevej 6, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 13c Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 24. november 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her