Støtte fra Landdistriktspuljen til udvikling af fremtidens grønne studieliv på landet

Er tiden moden til, at unge studerende vil bo på landet igen? Og hvordan kan man skabe et grønt studiemiljø med boliger, der også kan være en drivkraft i den grønne omstilling i Lejre Kommune? Det er nogle af de spørgsmål, som et partnerskab mellem Lejre Kommune, Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21 nu har fået 856.567 kroner fra Landdistriktspuljen til at besvare.

Futureland Festival 2021 – fra debatten om studiemiljø i Lejre Kommune

Skrevet den. 10. februar 2022

Et relativt nyt partnerskab mellem Lejre Kommune, Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21 har nu fået en stor pose penge fra Landdistriktspuljen – 856.567 kroner – til at arbejde videre med et projekt, der skal gøre det mere attraktivt for unge under uddannelse at bo på landet.

Pengene går til at undersøge de unges ønsker og behov, finde mulige placeringer i kommunen, så studieboligerne og miljøet på stedet kan blive et aktiv både for de studerende, men også for de unge i hele Lejre Kommune – og så skal der arbejdes på at finde finansiering til at opføre boligerne.

Formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling, Grethe Saabye, er glad for støtten og for, at landdistriktspuljen også ser den spændende mulighed for at nytænke mulighederne i landdistrikterne. Hun er optaget af at sikre en stærk lokal forankring af projektet samt koblingen til det lokale erhverv:

-   I Lejre kommune har vi ingen ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, men vi ligger jo blot et stop fra uddannelsesbyer som Roskilde og Holbæk. Vi er en kommune, der igennem en lang årrække har været på forkant, når det gælder grøn omstilling og klima. Bæredygtighed og grøn omstilling interesserer i høj grad de unge. Når vi kan kombinere den interesse med et behov for studieboliger i Danmark, kan vi virkelig skabe værdi. Jeg håber, at dette projekt og stærke partnerskab kan være med til at skubbe yderligere til innovationskraften i vores kommune og skabe synergier på tværs af iværksættere og generationer. Nu skal vi i gang med at konkretisere idéer sammen med de unge og med nogle stærke samarbejdspartnere, siger hun.

I 2021 gik parterne bag ansøgningen sammen om at undersøge interessen og mulighederne for at skabe et grønt studiemiljø i Lejre Kommune – helt i tråd med Region Sjællands udviklingsstrategi, hvor landdistrikternes tiltrækningskraft er i fokus.

-   Med projektet vil vi bidrage til nye muligheder for de unge, der vil tage en uddannelse, bo og leve på landet. Det gælder både de unge, der allerede bor på landet og dem, der ønsker at flytte hertil. Vi vil arbejde aktivt med at gøre løsninger for den grønne omstilling til en integreret del af projektet og de kommende studieboliger. Det gør vi, fordi det både er vigtigt for mange af vores unge og for den bæredygtige udvikling af regionen, siger Chef for Uddannelse, Funding og Attraktivitet, Thomas Aarup Larsen fra Region Sjælland.

Nu har Landdistriktspuljen valgt at imødekomme en ansøgning fra partnerskabet, der gør det muligt at kvalificere og udvikle projektet.

For Roskilde Universitet er det vigtigt at være til stede i samfundet, og det er samarbejdet med Lejre Kommune et udtryk for.

-   Grønne unge fællesskaber er et centralt indsatsområde i den strategiske partnerskabsaftale mellem Lejre Kommune og Roskilde Universitet, og vi er rigtig glade for, at vi sammen kan skabe viden og innovation, når studerende og forskere er med ude i virkeligheden og arbejder med problemstillinger dér, siger Roskilde Universitets prorektor Peter Kjær.

Det er Line Bech, programleder for cirkulær økonomi i Gate 21 helt enig i. I Gate 21 har de lang erfaring med at opbygge living labs i Danmark, hvor man netop arbejder med problemstillingerne.

-   Vi ser et unikt potentiale i Lejre Kommune, hvor de unge studerende kan etablere samarbejder med virksomheder, foreninger og borgere, som allerede er first-movers på mange områder indenfor fødevarer, landbrug og energi, siger hun.

Fakta om grønt studiemiljø i Lejre Kommune

Indsatsen løber over 1 ½ år og har som målsætning at etablere et konkret forslag til, hvordan fremtidens grønne studiemiljø kan se ud og blive opført. Projektet skal rumme:

  • Studieboliger for unge på landet et sted i Lejre Kommune. Boligerne er tænkt til alle under uddannelse, som gerne vil være en del af den grønne omstilling og gerne vil bo på landet.
  • Et levende miljø for viden og innovation i landdistriktet
  • Et grønt living lab, der fysisk og praktisk demonstrerer grøn omstilling i landsbyer og landdistrikter.

Kontakt

Formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling Grethe Saabye. Tlf. 40 89 44 76. E-mail: gsaa@lejre.dk 

Projektleder, specialkonsulent Mari Schmidt, Lejre Kommune. Tlf. 21 56 24 41. E-mail: mnys@lejre.dk 

Udvikler af landsbyer og småbyer Bjørn Henrichsen, Plan, Lejre Kommune. Tlf. 53 80 81 88. E-mail: bjhe@lejre.dk 

Presse- og kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon (modtager ikke sms) 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 

Chef for Uddannelse, Funding og Attraktivitet Thomas Aarup Larsen, Region Sjælland. Tlf.: 29 27 19 54. E-mail: thala@regionsjaelland.dk 

Prorektor Peter Kjær, Roskilde Universitet. Tlf.: 20 77 59 74. E-mail: pkjaer@ruc.dk 

Programleder for cirkulær økonomi Line Bech, Gate 21. Tlf. 53 65 70 03. E-mail: line.bech@gate21.dk