Lejre Kommunes klimaplan sendes i høring

Nu får borgere, landsbyer og virksomheder i Lejre Kommune mulighed for at give deres input til Lejre Kommunes nye klimaplan, ”Vores Sted – Vores Klimaplan”. Planen er i høring de næste otte uger.

Skrevet den. 28. oktober 2020

Da Lejre Kommune blev en del af klimasamarbejdet DK2020, forpligtede kommunen sig samtidig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til de ambitiøse krav i Parisaftalen. Den skal bane vejen for, at Lejre Kommune som geografisk område er CO2-neutral senest i 2050 og samtidig parat til at håndtere klimaforandringerne.

”Jeg er glad for, at en enig kommunalbestyrelse i går vedtog at sende den foreløbige version af klimaplanen i høring”, siger borgmester Carsten Rasmussen. 

”Det her er svært, det er vigtigt og det haster.  Målet om at være CO2-neutral senest i 2050 kræver mange store og små forandringer, som alle sammen peger i den samme retning: udledningen af drivhusgasser skal bringes ned! Allerede i 2030 skal de bringes ned med 70%, – målt i forhold til 1990-niveauet –, for at vi kan nå målet.  For os der bor i Lejre Kommune betyder det, at hver enkelt af os skal reducere vores klimaaftryk fra 7,8 ton pr. borger til bare 3 ton i løbet af de næste ti år.”

”Det kan og skal vi lykkes med, men det vil kræve noget af os alle sammen. Heldigvis ved vi, at motivationen er der.  Otte ud af ti borgere svarede i en spørgeskemaundersøgelse, som Lejre Kommune gennemførte i foråret 2020, at de gerne selv vil gøre noget for klimaet, og mange er allerede i gang. Men undersøgelsen viste også, at mange er i tvivl om, hvad de konkret skal gøre, for at det giver mest mulig effekt. Og det er netop dét, det handler om – at det batter noget! Vi skal bruge kræfterne og ressourcerne dér, hvor det for alvor rykker i klimaregnskabet. ”

”Med klimaplanen har vi fået en faktabaseret indsigt i, hvad der skal til netop her hos os i Lejre Kommune – Vores Sted, en landkommune tæt på storbyen.  Og især tre områder er vigtige: transport, energi samt landbrug & arealanvendelse. For hvert område beskriver planen en række fokusområder og handlinger, og fælles for handlingerne er, at de kræver samarbejde om de fælles mål. De kræver, at vi trækker på samme hammel.”

Transport og energi udleder mest
Hvert år udledes der omkring 204.000 ton CO2 i Lejre Kommune[1]. Det er især to sektorer, der tegner sig for udledningerne: Transport og energiforbrug. Faktisk står transporten for 51 procent, og det er særligt personbilerne, der fylder.

”Transportområdet er et rigtig godt eksempel på, hvor vigtig borgernes indsats er. I den kommunale administration skal vi selvfølgelig gå foran med et godt eksempel. Men det batter jo først for alvor, når en meget stor del af borgerne og virksomhederne også begynder at køre mere grønt”, siger Carsten Rasmussen.

I budgetaftalen for 2021-23 har kommunalbestyrelsen allerede besluttet at udskifte den kommunale bilpark til elbiler. Klimaplanen beskriver desuden en række andre tiltag, som skal gøre det lettere for borgerne at vælge grønne transportløsninger og mindske transportbehovet. Det er f.eks. projekter, hvor borgere får mulighed for at teste nye transportformer i landsbyerne – elbiler, delebiler, elcykler, hjemmearbejde mv. Samtidig skal kommunen arbejde for, at elnettet bliver klar til mange nye elbiler i private husstande, og at der opstilles ladestandere til elbiler strategiske steder i kommunen.

”Jeg tror også, at vi kan gøre mere for at forbedre forholdene for cyklisterne i Lejre Kommune, så det bliver lette at vælge cykelturen i stedet for bilen. Det kan fx være ved hjælp af mere cykelvenlige stationer og flere cykelstier. Vi har netop besluttet, at vi skal have el- eller brintbusser i hele kommunen. Og vi skal i dialog med Movia og DSB, så borgerne kan få adgang til en mere attraktiv kollektiv transport, siger Carsten Rasmussen.

Stor interesse for grøn opvarmning
Energisektoren står for 30 procent af CO2-udledningerne i Lejre Kommune, og her er det den private boligopvarmning, der dominerer.

”Vi kan heldigvis se, at der er en enorm interesse for at skifte det gamle oliefyr ud med f.eks. en varmepumpe. Da vi for nylig inviterede til borgermøde om emnet, blev de 100 pladser revet væk, og vi er allerede ved at planlægge et nyt møde. Det viser, at mange gerne vil være med i den grønne omstilling – især, når det samtidig kan hænge sammen økonomisk”, tilføjer Carsten Rasmussen.

”De handlinger, der lige nu er med i planen, bringer os ikke helt i mål. Meget afhænger af de tiltag, som vil blive iværksat på nationalt plan. Mange af de nationale løsninger er slet ikke udviklet endnu og derfor ikke regnet ind i planen. Men når først de er på plads, er jeg sikker på, at vi når vores mål lokalt”, pointerer Carsten Rasmussen.

Klimatilpasning er et emne for sig og får derfor en særskilt plan i løbet af 2021.

”Vores Sted – Vores Klimaplan” ligger i høringsperioden på www.lejre.dk/klimaplan. Alle input er velkomne frem til nytår. Forslag og kommentarer til klimaplanen kan sendes til programleder Tina Unger: Send en mail til klima@lejre.dk

[1] 2017-tal