Lejre Kommune vil styrke dialogen med virksomheder

Hvilke ønsker og forventninger har virksomheder til Lejre Kommune? Hvad kan forbedres, og hvad gør kommunen godt i dag? Det er nogle af de spørgsmål, kommunen gerne vil have svar på. Derfor har Udvalget for Erhverv og Turisme besluttet at give erhvervssamarbejdet et ”service-eftersyn”.

Skrevet den. 4. september 2018

Beslutningen blev taget på udvalgets møde i august. Formålet er at sikre, at kommunens erhvervssamarbejde tager sit afsæt i konkrete behov, som virksomhederne selv formulerer.

”Vi har jo selv en forestilling om, hvor det går godt, og hvor vi kan gøre det bedre. Men det er virksomhederne selv, der er de egentlige eksperter, og derfor er det afgørende, at vi er i en meget tæt dialog med dem”, siger Grethe Saabye, der er formand for Udvalget for Turisme og Erhverv.

Som en del af eftersynet vil Lejre Kommunes nye erhvervschef besøge omkring 30 større og mindre virksomheder, ligesom Udvalget for Erhverv & Turisme fortsat vil intensivere dialogen med erhvervslivet, blandt andet i samarbejde med Lejre Erhvervsforum.

I det lys hilser udvalgsformand Grethe Saabye Dansk Industris nye landsdækkende undersøgelse af erhvervsklimaet velkommen – også selv om undersøgelsen placerer Lejre på en 84. plads ud af 93 deltagende kommuner.

”Undersøgelsen kommer på et godt tidspunkt. Det havde naturligvis været bedre at være nummer 34 end 84, men jeg er alligevel glad, fordi undersøgelsen viser, at vi alt i alt bevæger os fremad. Det samme viste Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelse i foråret hvor Lejre Kommune gik 20 pladser frem i forhold til 2017 og dermed placerer sig i den bedste tredjedel, siger udvalgsformanden.

Borgmester Carsten Rasmussen fremhæver blandt andet, at virksomhederne ønsker en tydeligere kommunikation og en hurtig og gennemsigtig sagsbehandling. Det er områder, hvor Lejre Kommune kan notere en fremgang i undersøgelsen sammenlignet med sidste år, men hvor der fortsat er et forbedringspotentiale.

Endelig er han glad for, at virksomhederne beskriver samarbejdet med jobcentret som godt.

”Det er jo særlig vigtigt i en tid, hvor mange virksomheder kæmper med at finde kvalificeret arbejdskraft”, siger Carsten Rasmussen.

Flere oplysninger hos borgmester Carsten Rasmussen, telefon 20 26 13 00
og Grethe Saabye, telefon 40 89 44 76.

Fakta om undersøgelsen:
• Det er niende år, Dansk Industri gennemfører den landsdækkende undersøgelse om erhvervsklimaet i kommunerne.

• I alt 45 virksomheder i Lejre har deltaget i undersøgelsen. De tilhører de brancher, som DI repræsenterer, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.

• Besvarelserne fra Lejre Kommune repræsenterer 938 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 19 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

• Lejre opnår en 84. plads i årets undersøgelse. Det er en fremgang på to pladser. Mange spørgsmål er dog ændret eller tilføjet siden sidst, så det er svært direkte at drage sammenligninger til tidligere år.

• 13 spørgsmål er direkte sammenlignelige med sidste år. Ved 12 af disse spørgsmål kan Lejre Kommune notere en fremgang.

• Dansk Byggeri gennemfører også en årlig måling af ”kommunernes erhvervsvenlighed”. Her indtager Lejre Kommune i 2018 en 34.-plads. Læs mere på www.danskbyggeri.dk/presse-politik/temaer/erhvervsvenlighed/

Se alle resultater fra DI’s undersøgelse på di.dk/le