Kunst og Kultur til alle børn i Lejre Kommune

De næste fire år vil alle børn i Kommunens institutioner og folkeskoler få fingrene i kunst og kultur. Det skal styrke deres kreativitet og ruste dem til at forstå verden – kompetencer, der bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Skrevet den. 13. september 2018

I alt 4.000 børn fra vuggestuealderen og til folkeskolens 9. klasse får glæde af det nye tilbud i Lejre Kommune. Hvert år skal børnene igennem et forløb, hvor de både oplever professionel kunst og kultur og selv udfolder sig kreativt. Forløbene spænder fra musik, dans og billedkunst til historiefortælling, teater og arkitektur.

I alle forløb vil professionelle kunstnere og kulturfolk deltage.

”Vi har i kommunalbestyrelsen været helt enige om, at det her er vigtigt. Kunst og kultur bør være en del af ethvert barns liv, også når de er i vores børnehaver og skoler”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Initiativet kommer fra udvalget for kultur og fritid:
”Børn vokser op i og med kulturen. Vi mener, at det er vigtigt at give børnene mulighed for at udvikle værdier som individer og medborgere i et fællesskab, der sætter dem i stand til at udfordre og udvikle kulturen omkring dem”, siger Claus Jørgensen, udvalgsformand for Kultur og Fritid


Udvalget for børn og unge er med:
”Kunst og kultur giver børnene nye perspektiver på både deres eget liv og deres omverden. Samtidig styrker kunsten de kreative kompetencer, som samfundet får stadig mere brug for, og som vi gerne vil sætte meget mere fokus på i hverdagen”, siger Thomas Bisgaard, udvalgsformand for Børn og Unge.

Tæt samarbejde mellem kunstnere, lærere og pædagoger
Seks af forløbene har allerede været testet på alle folkeskoler og dagtilbud i Lejre Kommune. Erfaringerne derfra har været overvældende gode, fortæller Sonja Eliassen, der er leder af den børnekulturelle indsats.

”Det har været fantastisk at se den glæde og kreativitet, der opstår, når børnene møder kunstnerne og kulturen. Det afgørende er, at børnene ikke bare skal se og lytte, men selv være med til at skabe. Og det lykkes takket være et tæt samarbejde mellem barnet selv, kunstnere, kulturfolk og kommunens lærere og pædagoger”, tilføjer Sonja Eliassen.

Lektor, Ph.D. Merete Cornet Sørensen fra Professionshøjskolen Absalon har været sparringspartner for kommunen i projektet. Hun forsker i sammenhængen mellem kunst, kultur og børns læring, og hun siger om kulturforløbene:

”Lejre Kommunes flotte indsats kan være med til at sikre, at børn og unge lærer de forskellige kunstarters sprog at kende, samtidig med at de bliver fortrolige med skabende kreative processer. Og det vigtigste er måske, at børnene her kan finde nye lystbetonede måder at udtrykke sig på og lære på”.


FAKTA: Kunst og kultur til alle børn i Lejre Kommune

• Fra dette skoleår får 4000 børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler kulturforløb, hvor de sammen med kunstnere og andre kulturaktører får mulighed for at dyrke deres kreativitet.

• Forløbene i Lejre bygger på erfaringer fra danske, svenske og norske kommuner. Indsatsen betyder, at alle børn og unge hvert år deltager i kulturforløb med forskellige genrer og kunstarter – fra de går i vuggestue, til de går ud af 9. klasse.

• Der er i alt forskellige 13 kultur- og kunstforløb. Tre forløb i dagtilbuddene og ti forløb i skolerne inden for musik, dans, billedkunst, teater, litteratur, arkitektur og film. Hvert enkelt forløb har en varighed af omkring seks timer med en kunstner eller kulturformidler og foregår som regel over flere dage. I alt gennemføres 200 forløb pr. år.

• Kulturforløbene inkluderer forberedende workshops for lærere og pædagoger.

• Ud over de 4.000 børn og unge involverer forløbene 150 lærere, 60 pædagoger og 25 kunsterne, musikere og kulturformidlere.

• I dette skoleår skal eksempelvis vuggestuebørn synge og danse, 5.klasserne skal afprøve fortællingens kunst, 1.klasserne lave drama og teater og 7.klasserne skal eksperimentere med animationskunst.

• Alle 3-4 årige bliver involveret i et længerevarende kulturforløb med Lejre Bibliotek & Arkiv og Lejre Musikskole, hvor børnene oplever teater, leger med ord, musik og sang og eksperimenterer med billedskabelse.

• I den nye folkeskolereform fra 2014 er kreativiteten indskrevet som en nødvendig dimension, der går på tværs af fagene i folkeskolen i forhold til at udvikle elevernes innovation og entreprenørskab.