Bredt forlig om Lejre Kommunes budget for 2019-22

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre står bag årets budgetaftale i Lejre Kommune.

Skrevet den. 25. september 2018

Gruppeformændene er enige om, at det har været et godt og konstruktivt forhandlingsforløb.

”Vi har ikke valgt de letteste løsninger, og derfor er jeg særligt glad for, at 24 ud af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer er med til at tage ansvar for de kommende fire års budget”, siger borgmester Carsten Rasmussen. 

Med i budgetaftalen er omprioriteringer for i alt 17,1 millioner kroner i 2019. Det er cirka en procent af kommunens samlede budget på 1,6 milliarder. De kommende år vil de omprioriterede beløb stige gradvist og i 2022 være på 28,3 millioner kroner.

Gruppeformændene fremhæver:

”Lejre Kommunes økonomi er i balance, og der har ikke været behov for at finde akutte besparelser. Men vi har valgt at tænke langsigtet, og derfor flytter vi nogle penge fra driften til fremtidige investeringer i blandt andet anlæg, infrastruktur og renovering af bygninger.”

”Inden for den nærmeste årrække vil der være både flere børn og flere ældre i Lejre Kommune. Derfor vil der blive brug for flere pladser i daginstitutionerne og på plejecentre, ligesom nogle skolebygninger, haller og kulturelle faciliteter trænger til et løft.”

”Samtidig har både borgere og virksomheder efterlyst investeringer i infrastrukturen – og ikke kun den fysiske. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at det er nødvendigt at investere i både trafikforbindelser og landsbyernes digitale infrastruktur, så Lejre fortsat er en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i”.

Et hovedemne i årets budgetforhandlinger har været, hvor pengene til disse investeringer skal findes, og gruppeformændene er enige om, at omprioriteringerne på nogle områder vil kunne mærkes som forringelser i den daglige service:

”Det kan desværre ikke undgås. Men at udsætte investeringerne ville være at stikke hovedet i busken, for behovene vil jo forstærkes i de kommende år. Omprioriteringerne er nødvendige for at fremtidssikre Lejre Kommunes udvikling og økonomi, bl.a. ved at skabe råderum til investeringer i  infrastruktur,  anlæg og  jordopkøb til gavn for fremtidens  generationer”

Læs hele budgetaftalen her