Gode ideer skal få flere i bevægelse

Det er sundt at bevæge sig, og mange borgere i Lejre Kommune dyrker allerede motion. Men hvad skal der til, for at endnu flere rører sig regelmæssigt? Kommunen inviterer borgerne til idéudvikling den 14. november.

Skrevet den. 11. oktober 2018

Workshoppen er et af de første skridt i et nyt samarbejde mellem Lejre Kommune og den landsdækkende satsning ”Bevæg dig for livet”. Bag satsningen står DGI og DIF med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Den overordnede vision er, at Danmark i år 2025 skal være verdens mest idrætsaktive nation.

”I Lejre Kommune er der allerede mange idrætsaktive. 68 procent dyrker regelmæssigt motion og det er godt. Men over halvdelen af borgerne er moderat eller svært overvægtige, og næsten hver tredje opfylder ikke WHO’s mål for fysisk aktivitet. Så der er god grund til at sætte ekstra skub på indsatserne”, siger Claus Jørgensen, formand for udvalget for kultur & fritid.

”Vi ved, at lysten til fysisk aktivitet næres af gode fællesskaber. Men vi vil gerne være klogere på, hvad der præcis skal til, hvis flere skal være med. Derfor er det vigtigt, at borgere og foreninger deltager i idéudviklingen fra første dag. Det er jo dem, der har de konkrete erfaringer med at få motion og hverdagsliv til at gå hånd i hånd. Og det er dem, der skal være med til at skabe de positive forandringer”, tilføjer Claus Jørgensen. 

Derfor opfordrer han alle interesserede til at sende en mail til forlivet@lejre.dk. Der er et begrænset antal pladser til mødet.


Lejre som visionskommune

Lejre er på vej til at blive en af Bevæg dig for livets ”visionskommuner”. Det indebærer, at kommunen skal gøre en stor, samlet indsats for at realisere målet om flere idrætsaktive.

”Visionen for Bevæg dig for livet passer virkelig godt til Lejre Kommune. Her er vi jo meget optagede af at skabe det gode liv på landet, og en af nøglerne er, at mennesker finder sammen i gode og styrkende fællesskaber. Fysisk sundhed er et væsentligt formål med den organiserede idræt. Men samtidig er der mange positive afledte effekter: Mindre ensomhed, større livsglæde og bedre sammenhold. Det er blandt andet derfor, vi har søgt om at blive visionskommune i projektet”, siger Claus Jørgensen.

Hvis det går som planlagt, bliver Lejre den første visionskommune i regionen. Det glæder Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.

”Kommunerne er en vigtig samarbejdspartner i visionen om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Det er her, vi er tæt på alle menneskers hverdag - børn, unge, voksne og gamle. Sammen kan vi være med til at sikre en lige adgang til meningsfyldte fællesskaber i idrætsforeningerne. Lejre Kommune gør en stor indsats for at involvere borgere, foreninger og virksomheder, det giver mig en tro på, at indsatsen vil føre til succes”, siger Bruno L. Hansen.

Han bakkes op af Per Nedergaard Rasmussen, som er projektleder for kommunesamarbejdet i Bevæg dig for livet:

”Vi er glade for, at Lejre deler vores vision om et Danmark i bevægelse. Kommunerne spiller en afgørende rolle, fordi de har kontakt til borgere i alle livsfaser. Lejre har med den rige natur gode muligheder for at skabe stærke og aktive fællesskaber for nogle af de målgrupper, der lige skal have lidt ekstra hjælp til at få gjort noget ved ambitionerne.”

Workshoppen finder sted i Bramsnæsvighallen, Elverdamsvej, onsdag den 14. november kl. 16:30 til 21:15. Der er som nævnt et begrænset deltagerantal. Hvis du vil være med til idéudviklingen, kan du sende en mail til forlivet@lejre.dk. Skriv gerne, om du kommer som borger eller repræsenterer f.eks. en forening, en virksomhed eller en selvorganiseret motionsgruppe.