Nu kan du stille dit forslag til politikerne

Er der noget, du gerne vil have indført eller ændret i Lejre Kommune? Så har du muligheden nu. Alle borgere over 15 år kan stille forslag på kommunens hjemmeside. Og hvis tilstrækkeligt mange bakker op, bliver forslaget behandlet i kommunalbestyrelsen.

Skrevet den. 30. november 2018

Det er en ordning, der har været undervejs et stykke tid. Den udspringer af forårets arbejde i kernevelfærdsudvalget, og her spillede Gert Fabrin en afgørende rolle. Han er formand for Hvalsø Bylav og var næstformand for kernevelfærdsudvalget.

”I udvalget talte vi om, hvordan vi kunne bringe borgerne tættere på det politiske liv. Det her er en god mulighed, hvor man ikke behøver vente til næste valg eller selv melde sig ind i et parti. Alle, der savner eller ønsker noget i kommunen, kan stille et forslag”, siger Gert Fabrin.

Borgmester Carsten Rasmussen understreger, at forslagene kan handle om næsten hvad som helst:

”Det kan være på ældreområdet. Det kan være, hvor der skal være en cykelsti, eller det kan handle om børnepasning. Alt det, der betyder noget for livet i Lejre Kommune.”

Og borgmesteren lægger vægt på, at muligheden gælder alle borgere, som er fyldt 15 år.

”På den måde har vi faktisk udvidet demokratiet. Det er vigtigt, at de unge også får indflydelse på Lejre Kommunes udvikling, og det åbner vi op for her”.


650 borgere skal bakke op
For at kommunalbestyrelsen skal tage emnet op, er det en betingelse, at 650 af kommunens borgere ønsker det. På hjemmesiden kan borgerne både stille deres eget forslag og stemme på andres. De 650 stemmer svarer omtrent til, hvad der skal til for at få en plads i kommunalbestyrelsen.

Gert Fabrin forudser, at det kan være en udfordring at få samlet 650 underskrifter, men opfordrer alligevel alle interesserede til at forsøge.

”For selv hvis ikke man får stemmer nok, vil forslaget sikkert skabe debat. Andre borgere vil interessere sig for det, og det samme vil lokalpressen. Den debat er også en vigtig styrkelse af demokratiet”, forklarer han.

Og borgmesteren er enig:

”De 650 underskrifter giver en garanti for, at vi behandler sagen. Men kommer der nogen med 400-500 underskrifter, er jeg da sikker på, at det er noget, vi begynder at tale om – ikke bare i kommunalbestyrelsen, men også andre steder i kommunen. Og så er der jo større chance for, at det med tiden bliver gennemført”.

Både digital løsning og papir

For at stille eller stemme på forslag, kan man gå ind på www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag-til-lokalpolitikerne. Herfra kan man også dele forslag på sociale medier og føre debatten videre der.  

Men der er også andre muligheder: På kommunens biblioteker og på borgerservice i Hvalsø ligger blanketter, som kan benyttes til formålet. Her er også postkasser, man kan lægge blanketten i.

Kommunalbestyrelsen har diskuteret, om det var nødvendigt med en NemID-løsning. Det skulle sikre, at ingen stemmer flere gange, og at alle, der stemmer faktisk bor i kommunen. Men politikerne besluttede en tillidsbaseret løsning, som både er enklere og billigere. Derfor vil der med mellemrum blive udtaget stikprøver blandt stemmerne.

”Det må være sikkerhed nok. Det her handler jo først og fremmest om at få styrket debatten i kommunen og gøre det lettere for den enkelte at få indflydelse. Og skulle det vise dig, at der kun er 648 gyldige stemmer bag et forslag, lever vi fint med det. Jeg håber, at den enkle løsning betyder, at endnu flere vil blande sig i kommunens udvikling”, siger borgmesteren.

Fakta:
Du kan oprette forslag og stemme på andres på denne adresse: www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag-til-lokalpolitikerne

Forslaget skal opfylde disse betingelser:

  • Det skal handle om forhold i Lejre Kommune, som politikerne har indflydelse på.
  • Det må ikke tidligere have været behandlet i kommunalbestyrelsen.
  • Det må ikke handle om enkeltpersoner.

Forslag må ikke indeholde injurierende eller personfølsomme oplysninger (fx, race eller etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold.).

For at blive behandlet i kommunalbestyrelsen skal forslaget inden seks måneder have opnået 650 stemmer.