Fra fire til tre direktører i Lejre Kommune

Lejre Kommune slanker direktionen: Der vil kun blive ansat én ny direktør som erstatning for de to, der stopper. Det giver en besparelse og skal samtidig sikre et endnu bedre samarbejde på tværs af fagområderne.

Skrevet den. 22. november 2018

Beslutningen er truffet af økonomiudvalget, og borgmester Carsten Rasmussen forklarer:

”Det er en ret væsentlig ændring, vi foretager i ledelsen. Det er klart, at en mindre direktion vil betyde en fast årlig besparelse i en tid, hvor vi har god brug for pengene. Vi har her i efteråret været gennem en omprioritering og sparet på driften, så der bliver flere penge til investeringer i Lejre Kommunes fremtid. Vi har været nødt til at skære bredt, og derfor er det godt og rimeligt, at også den øverste ledelse bidrager. Ledelsen er nu heller ikke tidligere gået ram forbi – antallet af centerchefer er siden 2013 reduceret fra 12 til 8, tilføjer Carsten Rasmussen.

”Samtidig er jeg sikker på, at den nye struktur passer godt til det, vi vil med Lejre Kommune. Fremover kommer direktionen til at bestå af kommunaldirektør Inger Marie Vynne og to vicekommunaldirektører. De vil arbejde endnu tættere sammen på tværs af faggrænser, og det er vigtigt, når vi som kommune skal skabe det gode liv på landet. De ønsker og behov, som borgerne har, kræver ofte en indsats på tværs af kommunens afdelinger og centre”, tilføjer Carsten Rasmussen.

Den ene vicekommunaldirektør bliver Henrik Nielsen, som i dag har ansvaret for økonomi, job & social samt velfærd & omsorg. Den anden, som nu skal findes, får især fokus på børn, unge, kultur og fritid. Men sammen med kommunaldirektør Inger Marie Vynne og fagcentercheferne vil de altså få et større samlet ansvar for driften og udviklingen i Lejre Kommune.

Baggrundsinformation:
Direktionen reduceres fra fire til tre direktører. Den mindre udgift indgår i de administrative besparelser, som kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019-22.

Direktørerne ændrer stillingsbetegnelse til vicekommunaldirektører. Alle tre direktører vil også fremover have præcise ansvarsområder, men ændringen markerer det tværgående ansvar og kravet om at styrke samarbejdet på tværs til gavn for borgerne og virksomhederne.

Det er håbet, at ændringen også gør det endnu mere tiltrækkende at arbejde som direktør i Lejre Kommune.

Den ledige stilling som vicekommunaldirektør opslås i november 2018 og forventes besat fra 1. februar 2019.