Farlig forurening skal fjernes

Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag aften den 20. marts, hvad der skal ske med det forurenede byggeaffald, som Bach Gruppen ulovligt har brugt i sit byggeri på Kumlehusvej 1 i Øm i den østlige del af Lejre Kommune.

Skrevet den. 21. marts 2018

 - Vi kræver, at der bliver ryddet op nu, og den farlige forurening bliver fjernet, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Efter godt og vel halvandet års grundige undersøgelser med vurderinger fra miljøeksperter og jurister, er der nu truffet beslutning i sagen om forureningen på Kumlehusvej.

Det drejer sig om flere tusind tons forurenet byggeaffald, som firmaet Bach Gruppen ulovligt har kørt til sin grund på Kumlehusvej 1 i Øm.

Firmaet har blandt andet brugt byggeaffaldet som en del af fundamentet under en stor bygning, de har opført på matriklen. En del af byggeaffaldet er forurenet med PCB.

Skal graves op igen
Konklusionen på politikernes beslutning i sagen er nu, at Bach Gruppen skal fjerne den del af forureningen, som er farlig for miljøet og for mennesker.

I praksis er processen sådan, at Lejre Kommune giver firmaet et påbud om at fjerne forureningen, med mindre Bach Gruppen meddeler, at de vil gøre det frivilligt.

Under alle omstændigheder vil det betyde, at Bach Gruppen skal grave al den farlige forurening op af jorden igen, og køre det til et godkendt deponi. Det drejer sig om ca. 2800 tons byggeaffald, der skal graves væk.

Ansøgning om tilladelse
Den del af forureningen, som miljøeksperter ikke vurderer som farlig for miljø eller mennesker, kan Bach Gruppen søge om tilladelse til at lade blive liggende. Den tilladelse vil de efterfølgende kunne få af Lejre Kommune.

Det drejer sig om byggeaffald med en koncentration af PCB, der er mindre end 0,5 milligram per kilo.

-      Nu kan vi begynde at få ryddet op, og firmaet kan blive stillet til ansvar for den forurening, de har kørt til Kumlehusvej 1. Det er jeg godt tilfreds med, siger borgmester Carsten Rasmussen. 

Oprydning begynder i foråret
Som følge af den politiske beslutning, skal Lejre Kommune nu mødes med Bach Gruppen og aftale det videre forløb med opgravning og bortkørsel af den farlige forurening.

Kommunen følger sagen og sikrer, at det farlige affald bliver leveret til et godkendt deponi.

Faktaboks

  • I september 2016 igangsatte Lejre Kommune en undersøgelse af, hvilke materialer som var blevet kørt til byggepladsen på Kumlehusvej efter to TV-indslag om, at Bach Gruppen skulle have kørt forurenet byggeaffald ud på grunden i Øm.
  • Derefter iværksatte kommunen en række yderligere undersøgelser for at skabe klarhed over omfanget af det forurenede materiale og forureningsgraden – samt hvor på grunden materialet befandt sig.
  • Undervejs er der tager prøver af jorden både udenfor og nedenunder hallerne, blandt andet ved at bore huller ned gennem betongulvet i hallerne.
  • Lejre Kommune har gennem hele forløbet samarbejdet med miljøeksperter fra firmaet Orbicon foruden juridiske eksperter, lige som Dansk Miljørådgivning har været ansat til at lave undersøgelser på vegne af firmaet Bach Gruppen.
  • Tirsdag den 20. marts besluttede Kommunalbestyrelsen, at Bach Gruppen skal fjerne del af forureningen, hvor koncentrationen af PCB er højere end 2 mg/kg. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Bach Gruppen kan søge om tilladelse til at lade det lettere forurenede byggeaffald, med mindre end 0,5 mg. PCB pr. kg, blive liggende, eftersom det ikke udgør nogen fare for mennesker eller miljø.

Kontaktinformation for pressen:
Borgmester Carsten Rasmussen, carr@lejre.dk, tlf.: 20 26 13 00.