Handicappede børn får lettere adgang til oplevelser i naturen

Samarbejde: Kavlifondet, Naturstyrelsen Vestsjælland, Skjoldungeklubben, Red Barnet og Handicapidrættens Videnscenter er gået sammen om et projekt. Her skal en ny bålhytte, i Bidstrupskovene ved Avnstrup Overdrev, give børn med funktionsnedsættelse lettere adgang til oplevelser i naturen.

Skrevet den. 15. maj 2018

Parterne havde selv rejst 565.000 kr., men manglede 55.000 kr. for at kunne føre projektet ud i livet. 24. april besluttede Kommunalbestyrelsen at bevilge de sidste 55.000 kr. til projektet. 

Den nye bålhytte er værd at glæde sig til. Når det hele er færdigt byder oplevelsesstedet på en 10 meter lang træbro, der sikrer adgangen til en 130 m2 ny bålhytte med shelter, bålplads og depotrum. Derudover kommer der også en oplevelsessti mellem broen og bålhytten. Ligesom belægningen på en eksisterende sti tæt på bålhytten udskiftes til en, der er egnet til kørestole.

Alt dette kan Skjoldeungeklubbens medlemmer – og skovens andre brugere - glæde sig til, når det nye oplevelsessted står klar til.

Samarbejde er nøgleordet
- Projektet her er endnu et vigtigt lokalt tiltag, der gør det lettere for børn og voksne med handicaps at få adgang til oplevelser i naturen. Og som i øvrigt også vil have bevågenhed fra diverse handicaporganisationer, specialinstitutioner og andre kommuner i landet. Det fortæller Morten Kjelmann, projektleder hos Red Barnet.

 Også udvalgsformanden for Lejre Kommunes Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard er begejstret:

- I Lejre Kommune er vi omgivet af grøn natur. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt kan bruge naturen til oplevelser og som udgangspunkt for at danne fælleskaber. En funktionsnedsættelse skal ikke være en hindring for dette. Derudover er det her projekt et glimrende eksempel på tværgående samarbejde, der giver værdi til et lokalområde, og som har national rækkevidde, fortæller Thomas Bisgaard.

Fakta:
Lejre Kommune indledte i 2017 et samarbejde med Red Barnet og Handicapidrættens Videnscenter om at skabe aktiviteter i naturen målrettet unge med handicaps. Dette samarbejde har ført til dannelsen af naturklubben Skjoldungeklubben. En klub for børn i alderen 5-12 år med et fysisk eller sensorisk handicap og deres familier.

Idéen med Skjoldungeklubben er, at familierne mødes ca. en gang om måneden og laver forskellige ting i naturen. Det kan være alt fra at fange fisk og stege dem på bålet til at bygge store fuglereder, som børnene kan tumle i

Økonomi:
Anlæg af nyt handicapvenligt stiforløb samt bro over vandløbet er finansieret af Naturstyrelsen Vestsjælland, der bidrager med 200.000 kr. samt Nationalpark Skjoldungernes Land, der bidrager med 50.000 kr. Kvalifondet har givet 200.000 kr. og Fonden Roskilde Festival har givet 105.000 kr. til uderum med shelter, bålhus og depotrum. De resterende 55.000 kr. har Lejre Kommune finansieret.

Det samlede projektbudget er 610.000 kr.